Rijprocedure A

Rijprocedure voor de motorfiets (recentste uitgave 2024).

De rijprocedure A is in de eerste plaats bestemd voor de rijinstructeur en de examinator. Maar ook voor anderen kan de rijprocedure A nuttig zijn als naslagwerk.

In deze rijprocedure wordt het meest wenselijke rijgedrag (verkeerstaak) van motorrijders beschreven. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan defensief en sociaal rijgedrag, noodzakelijk voor een veilige deelname aan het verkeer. De examinator beoordeelt het rijgedrag van de examenkandidaat op basis van de rijprocedure.

Voor het examen voertuigbeheersing (AVB) wordt het meest wenselijke beheersingsniveau van de motorrijder beschreven van de bijzondere verrichtingen. Tijdens dit examen wordt niet deelgenomen aan het verkeer, maar het examen vindt plaats op een afgesloten terrein.

Bij het samenstellen van de rijprocedure is er vanuit gegaan dat de lezer goede kennis heeft van de verkeerswetgeving en geldende exameneisen (opgesteld door de Minister I en M). De rijprocedure A is geen leerplan maar een beschrijving van de leerdoelen voor de kandidaat.

In deze nieuwste uitgave (2024) zijn met name de kledingeisen voor de kandidaat duidelijker omschreven.

De rijprocedure A is nu ook als app verkrijgbaar! Klik hier voor meer informatie.

excl. BTW € 13,76 incl. BTW € 15,00