Rijbewijzen app

Betekenis rijbewijs categorieën en zoekfunctie voor type rijbewijs bij een voertuig (zoals vermeld op het kentekenbewijs).

Verjo heeft deze app ontwikkeld om op een eenvoudige en doelmatige wijze informatie te krijgen over de verschillende rijbewijs categorieën. Een handige app in het altijd groeiende woud van Nederlandse rijbewijzen. 

Rijbewijs categorieën

In het onderdeel rijbewijs categorieën vindt u per categorie een uitgebreide beschrijving welke voertuigen bestuurd mogen worden. Daarnaast wordt beschreven welke examens moeten worden afgelegd om deze categorie te halen.

Voertuig categorieën

In voertuig categorieën vindt u een stap-voor-stap vragenlijst op basis waarvan u kunt vaststellen welk soort rijbewijs u nodig heeft om een bepaald voertuig of voertuigcombinatie te mogen rijden. Op het kentekenbewijs staat vermeld welk voertuig het is (bv personenauto) en enkele technische informatie. De app start met de keuze welk voertuig het betreft. Middels een eenvoudige vragenlijst over technische specificaties (te vinden op het kentekenbewijs) kunt u bepalen welk rijbewijs categorie nodig is om dit voertuig of deze combinatie te mogen besturen.

De rijbewijzen app is gratis


Meer informatie vindt u in de Apple App Store of Google Play Store.