Vrachtauto

vrachtauto

Om een vrachtauto te mogen besturen moet u in het bezit zijn van rijbewijs C. Een beroepschauffeur moet niet alleen beschikken over een rijbewijs C maar ook over de aantekening vakbekwaamheid (code95) op het rijbewijs.

Als u het theorie-examen wilt afleggen voor vrachtauto heeft u de keuze uit twee trajecten: het rijbewijstraject en het vakbekwaamheidstraject. De theorie-examens vrachtauto worden altijd schriftelijk afgenomen. 

Theorie-examen deel 1 : verkeer en techniek (RV1)

In dit theorie-examen wordt geen onderscheid gemaakt tussen het rijbewijstraject en het vakbekwaamheidstraject. Ook wordt er geen onderscheid gemaakt tussen vrachtauto en bus. Dit betekent dat alle kandidaten hetzelfde theorie-examen deel 1 krijgen. De studieboeken maken daarom ook geen onderscheid tussen rijbewijstraject en vakbekwaamheidstraject. Ook wordt er geen onderscheid gemaakt tussen vrachtauto en bus. 

Theorie-examen deel 2 : goederenvervoer over de weg (R2C/V2C)

In het theorie-examen deel 2 wordt wel een onderscheid gemaakt tussen het rijbewijstraject (40 vragen per examen) en het vakbekwaamheidstraject (50 vragen per examen). Het verschil in lesstof is echter gering. De boeken zijn voor beide trajecten dan ook hetzelfde.

Theorie-examen deel 3 : goederenvervoer over de weg (V3C)

Het theorie-examen deel 3 moet alleen afgelegd worden voor het vakbekwaamheidstraject (code95). De lesstof van het theorie-examen deel 3 is hetzelfde als van het theorie-examen deel 2. Het grote verschil zit in de manier van examineren. Tijdens het theorie-examen deel 3 krijgt u drie cases met ABC-vragen die gaan over het vak van beroepschauffeur.