Rijprocedure AM

Rijprocedure voor bromfiets, snorfiets en brommobiel (recentste uitgave 2009).

De rijprocedure AM is in de eerste plaats bestemd voor de rijinstructeur en de examinator. Maar ook voor anderen kan de rijprocedure AM nuttig zijn als naslagwerk.

In deze rijprocedure wordt het meest wenselijke rijgedrag (verkeerstaak) van bromfietsers en snorfietsers (AM2) beschreven. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan defensief en sociaal rijgedrag, noodzakelijk voor een veilige deelname aan het verkeer. De examinator beoordeelt het rijgedrag van de examenkandidaat op basis van de rijprocedure.

Voor het examen brommobiel (AM4) wordt het meest wenselijke beheersingsniveau van de bijzondere verrichtingen van de brommobilist beschreven. Tijdens het examen AM4 moet de kandidaat zes van de in totaal elf bijzondere verrichtingen uitvoeren. Tijdens dit examen wordt niet deelgenomen aan het verkeer. Het examen vindt plaats op een afgesloten terrein.

Bij het samenstellen van de rijprocedure is er vanuit gegaan dat de lezer goede kennis heeft van de verkeerswetgeving en geldende exameneisen (opgesteld door de Minister I en M). De rijprocedure AM is geen leerplan maar een beschrijving van de leerdoelen voor de kandidaat.

excl. BTW € 9,17 incl. BTW € 10,00