Rijprocedure B - uitgave 2024

Rijprocedure voor de auto (uitgave 2024).

In de Rijprocedure B wordt het meest wenselijke rijgedrag (verkeerstaak) van automobilisten beschreven. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan defensief en sociaal rijgedrag, noodzakelijk voor een veilige deelname aan het verkeer.

De examinator beoordeelt het rijgedrag van de examenkandidaat op basis van deze rijprocedure. De Rijprocedure B is ook de basis voor alle andere categorieën.


Vernieuwing 2024

De grootste aanpassing in de nieuwe Rijprocedure B is het opnemen van rijhulpsystemen, ook wel ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) genoemd.
Hierbij is het meest wenselijke rijgedrag beschreven als een bestuurder zich laat ondersteunen door rijhulpsystemen.
De versie van 2023 wordt tot 1 januari 2024 gebruikt.

excl. BTW € 11,93 incl. BTW € 13,00