Geconditioneerd vervoer, ATP

Onder geconditioneerd vervoer valt het vervoer van bederfelijke goederen (o.a. levensmiddelen en bloemen). Kwaliteit, hygiëne en vakmanschap zijn essentieel om bederf te voorkomen en zodoende de volksgezondheid te beschermen. Bedrijven die met levensmiddelen werken moeten werken volgens het HACCP principe.

Aan de chauffeurs die in deze sector werkzaam zijn worden steeds hogere eisen gesteld. Het diploma chauffeur geconditioneerd vervoer heeft daarom een hoge toegevoegde waarde voor de transportsector in het kader van de HACCP.

  • Geconditioneerd vervoer ATP

    Geconditioneerd vervoer ATP

    Dit theorieboek behandelt alles wat met geconditioneerd vervoer te maken heeft, zoals hoe de producten tijdens het transport behandeld moeten worden om kwaliteitsverlies te voorkomen. Met ruim 240 studievragen.

    excl. BTW € 36,70 incl. BTW € 40,00